MMSI: 265811210
Call sign: SF5891
https://vrm.victronenergy.com/installation/101480/embed/797b7a1a

Komplettera

Mycket finns redan och det skall installeras under våren, men det är fortfarande några saker kvar. Tyvärr är de inte gratis och jag har lagt upp en budget tre år framåt som är anpassad till dagens in- och utgifter. Det är några poster som är avgörande för min säkerhet och den gör jag aldrig avkall på. Radar, vindroder, livflotte och kortvågskommunikation är några tunga utgifter för att säkerheten skall uppfyllas. Jag behöver även utöka och komplettera batteribanken med en vindgenerator. Allt detta gör att tidsplanen är satt till 3 år. Kan kanske tyckas vara en lång tid… men det är det inte!

Den största och viktigaste investeringen är kunskap. Jag är helt novis och behöver segeltimmar – många timmar i skiftande väder och vindförhållanden. Tyvärr kan man inte välja väder, man får lov att anpassa sig och lita på sin kunskap. Att vara förberedd är A och O, förutse vad som kan hända och agera där efter, både mentalt och med den utrustning man har tillgänglig. Kortfattat kan man säga, ju längre seglats ju högre säkerhet.

Då ekonomin sätter tidsplanen får man drömma lite under tiden och förbereda sig. Närmast i tiden väntar uppskrivning av Förarintyg och VHF som jag sedan ska kompletterar med Kustskepparintyg och Utsjöskepparintyg + marin radiolicens för kortvåg… så det blir fullt upp.
Mer om detta i morgon…

Fullt segel och högt skum

No Comments

Post A Comment

Translate »