MMSI: 265811210
Call sign: SF5891
https://vrm.victronenergy.com/installation/101480/embed/797b7a1a

AIS

Tänkte jag skulle gå igenom några viktiga delar i instrumenteringen och idag presenterar jag AIS. AIS700 från Raymarine är ett automatiskt identifieringssystem i klass B (AIS: Automatic Identification System) med sändare/mottagare, för att användas med Raymarines multifunktionsdisplayer för navigering. Ett AIS-sändar/mottagarsystem av klass B, vilket innebär att det inte bara tar emot vad andra fartyg sänder, det sänder också uppgifter om din egen båt så att du kan ses i andra fartygs system.

Så här kan det se ut på plottern när man har AIS-systemet inkopplat. Man kan sätta olika typer av larm, som gör att men blir påmind om fartyg närmar sig, bättre överblick om hur båtar förflyttar sig och hur snabbt de går. Helt enkelt en oerhörd fördel när man seglar ensam och behöver sova.

Själva AIS:en kopplas ihop med VHF-Radion och sänder din position som små digitala meddelanden på en kanal. Till AIS kopplar du även en GPS-antenn, för att du ska veta din egna position. Allt detta kopplas upp i båtens nätverk, så du ser allt på skärmen eller i din platta/dator. Själv tycker jag tekniken är väldigt intressant och riktigt häftig. Vänner och bekanta kan hela tiden se var man befinner sig och följa resan i realtid ”all-over-the-world”. Fördelen med att synas kan också vara en nackdel i vissa farvatten. Även ”pirater” har AIS och kan se potentionella mål, så man bör använda detta med förstånd.

Multifunktionsdisplayen (plotter) är kärnan i systemet, men det tar vi i morgon!

Fulla segel och högt skum!

No Comments

Post A Comment

Translate »