MMSI: 265811210
Call sign: SF5891
https://vrm.victronenergy.com/installation/101480/embed/797b7a1a

Jag har kommit till en punkt •

Det känns som en summering av året, fast ändå inte…

Det blev inte riktigt som jag planerat denna säsongen, tyvärr – det blev bättre!
Vi har upplevt många förändringar och livet har påverkats av utbrott, uppbrott och avbrott. Pandemin, relation och årstiden. Sommaren som gick var planerad till segling och förberedelser inför vårens avresa, men det kom en del saker i vägen för att det skulle bli som jag hade tänkt mig. Livet i båten och i hamnen blev väldigt annorlunda med begränsningar och tillgång till dusch, toalett och klubbhus efter beslut av styrelsen. Jag stod bakom beslutet och fick rätta mig efter det, men givetvis blev det ett annorlunda liv. Duschen byttes ut mot klutevask och toalettbesöken blev planerade… Klubbmedlemmarna hade tillgång till toaletterna inne i klubbhuset, men då man inte hade nycklar på sig alltid, kunde det bli lite panik…

Utbrott – Pandemin påverkar hela världen, så även långfärdsseglare som blivit avhysta, satta i karantän och haft svårt med proviantering. Ingen undkommer detta virus som kommer att sätta sina spår lång tid framöver. Denna händelse har även fått mig att inse en hel del som påverkar mina planer på att resa. Planer som måste omvärderas och förändras utifrån det rådande läge som är nu och vad vi kommer att tro det blir i framtiden. För de uppmärksamma, har jag tagit bort nedräkningen på första sidan och det på grund av att jag kommer att skjuta på avresan.

Uppbrottet – Under sommaren  valde jag att avbryta det förhållande jag haft under en längre tid. Detta har givetvis påverkat mig och har tagit kraft och energi från förberedelserna inför kommande projekt.

Avbrott – Vintern står för dörren och vi är snart inne i december… mycket av det som är kvar att göra på båten, kräver en arbetstemperatur på 15-18˚C, då jag har en del epoxi jobb som skall göras. Detta blir även ett naturligt avbrott, som möjliggör iordningställandet av huset uppe i Vessigebro. Tanken är att fixa till två extra rum och förbereda huset för uthyrning. Det saknas inte jobb! Utan under de sex månader jag bott på båten, har underhållet varit minimalt och huset varit eftersatt, så det blir att kavla upp ärmarna och jobba hela vintern.

Nu låter det som om jag har hur mycket jobb som helst och visst, det är en hel del som ska göras, men det är nu under vintersäsongen jag har möjlighet att göra detta

Jag har tagit ett beslut!

Då säsongen blev upp och ner med utbrott och uppbrott har jag tagit ett beslut att senarelägga avfärden och för de som följt mig har säkert uppmärksammat att nedräkningen är borttagen. I dagsläget får jag ta dagarna som de kommer och ta beslut utifrån detta. Det är för många faktorer som påverkar detta beslut, så det känns skönt att ändå ha tagit det. Planen är ändå att komma igång tidigt på våren och plasta, rigga och bottenmåla för att så tidigt som möjligt komma i vattnet igen.

Högt skum och fulla segel!

Jag fick gjort en hel del på båten och mycket blev färdigt, men en hel del blev kvar tills nästa års säsong. Elen i båten är i stort sätt färdig, det är nu bara batteribanken som skall bytas ut och uppgraderas. Jag har som målsättning att ha ca. 400 Ah batteribank och 400 w solpaneler när systemet är komplett. Vindrodret skall monteras och ankarspelet kopplas in. De största jobben är att montera doghouse:et, fixa infästningarna till nytt förstag och sätta rulle i riggen.

No Comments

Post A Comment

Translate »