MMSI: 265811210
Call sign: SF5891
https://vrm.victronenergy.com/installation/101480/embed/797b7a1a

Arbetat som fotograf i över 30 år med modell-, reklam- och porträttfoto som min bas. Grafisk design har varit något som gått hand i hand med fotograferingen.  Nu har jag lagt grunden för ett konstprojekt som tar sig uttryck med grafiska tryck på rostiga plåtar. Plåten med den variationsrika rost skapar värme och en känsla av genuint hantverk – Rusty Art

Translate »