MMSI: 265811210
Call sign: SF5891
https://vrm.victronenergy.com/installation/101480/embed/797b7a1a

Ordlista för seglare

Var idag hos naprapaten tidigt på morgonen efter en hemsk natt… Fick en behandling och har sedan dess gått på halvfart hela dagen. Skulle givetvis fått ut mitt inlägg lite tidigare och kanske betydligt mer innehållsrikt, men jag har inte klarat detta idag.
Som ni säkert sett finns det en hel del termer inom segelvärlden och på sjön så här kommer några förklaringar

Akterrunda. Bågformen på ett segels akterlik
Akterstag. Stagar masttoppen akteröver 
Akterstagslatta. Förlänger mastens toppbeslag akterut för att tillåta större akterrunda på storseglet
Anfallsvinkeln. Är vinkeln mellan luftströmmens infallsvinkel och och segelprofilens korda
Avdrift. Den avvikelse från den styrda kursen som orsakas av vind och ström
Avlastare. Ett beslag som låser fast skot och fall
Babystag. Sitter i höjd med de aktre undervanten och stagar mastens nedre del förut
Backstag. Stag som spänner upp förstaget
Beslagsband. Band som används till att surra fast ett nedhalat segel
Beslå. Surra fast ett nedhalat segel
Bidevind. Segling ca 45 grader mot vindögat
Bimini. Ett solskydd över sittbrunnen
Bindrev. Storseglet revas en eller flera nivåer mha. en lina som träs genom en rad av öjetter
Block. En trissa som leder skot och fall
Blooper. Asymmetriskt undanvindssegel
Bog. Riktning i förhållande till vinden t.ex. kryssbog
Bomkapell. Storsegelskydd när det ligger vikt på bommen
Bomlik. Storseglets bomkant
Bomrullstor. Storsegel som kan rullas in i bommen
Bomsax. Stötta till storsegelbommen
Bomtält. Ett kapell lagt över bommen och som är öppet förut och akterut 
Bomuthal. Sträcker storseglets bomlik (botten)
Bottenrev. Det djupaste revet som kan tas in i ett segel
Broach Okontrollerad upplovning vid spinnakersegling
Brytblock. Ett fast block som leder skot och fall
Bräcka. Skota focken i lovart. (bromsa med segel)
Burka. Med kroppsvikten väga upp en krängande båt åt lovart
Bändsling. Surrning med tunn lina eller garn
Bära av. Att med handkraft förhindra att en båt törnar emot ett annat föremål
Checkstag. Undre backstag
Crosscut. En segelskärning med segelpanelerna (våderna) vinkelrätt mot akterliket
Cunningham. Trimtamp ovanför halshornet som sträcker förliket eller mastliket neråt
Dejsa. Glida bakåt med vindens hjälp
Dikt bidevind. Segling så högt i vind som möjligt
Dirk. Lina som håller upp bommen
Downwash. Den avböjning av luftströmmens riktning åt lä som har skett akter om ett segel
Dreja bi. Driva med stäven snett mot vinden
Driva. Att okontrollerat föras i den riktning som bestämdes av rådande vind, vågor och ström
Fall. Lina att hissa eller fira segel med
Falla av. Gira ner från vindögat
Fallavlastare. Anordning som låser fast fallet.
Fallgirig. När segelbåten har en tendens att falla
Fallhorn. Det övre hörnet av ett segel till vilket fallet fästs
Fartvind. Vind som skapas av båtens fart
Flytande skotpunkt. Med kontrollinor ner till sittbrunnen kan förseglets skotpunkt flyttas steglöst
Fiolstag. Stag som hindrar masttoppen att böjas
Fira. Ta ner ett segel
Fock. Litet försegel
Fullängdslatta. Latta som sträcker sig utmed hela storseglets bredd
Förlig vind. När vinden kommer in akter om tvärs
Försegel. Segel fäst vid förstaget
Förstag. Stagar masten föröver
Förstagsprofil. Profil med ränna fäst vid förstaget där förseglets replik träs in
Förtöja. Göra fast båten vid tex. brygga
Gaj. Spinnakerns lovart skot
Gast. Tillfällig besättningsmedlem under kappsegling
Gennaker. Stor genua på gränsen till spinnaker
Genua. Försegel som sträcker sig akter om masten
Gippa. Undanvindsvändning
Gira. Svänga, ändra kurs
Hals. Den sida från vilken vinden kommer in exv. styrbordshals
Halsa. Fästa seglets halshorn
Halshorn. Seglets nedre och främre horn
Halvvind. Segla med vinden in tvärs
Hook. Uppböjning åt lä i akterkanten på ett segel
Horn. Seglets hörnen
Hundsvott. Fast ögla i undre ändan av ett block
Häckstag. Akterstag
Höjda. Gå närmare vindögat
Höjdtagning. Hur högt man kan segla mot vinden
Inre förstag. Stagar mastens mittsektion föröver
Inrullningslina. Lina för inrullning av rullfock
Kantra. När en båt välter åt sidan och inte rätar upp sig
Kastblock. Öppningsbart block
Kaus Ring- eller hjärtformad skoning inuti en ögla på tågvirke
Kick(talja) Håller ner bommen
Kickstång. Stång mellan mastfoten och bommen som håller bommen uppe
Kryssa. Sicksacksegling snett mot vinden
Krängpinne. Ledbar förlängare till rorkulten
Kursstabilitet. En segelbåts förmåga att bibehålla sin kurs utan rodrets inverkan
Kutterstag. Inre förstag i höjd med backstagen som stagar mastens övre sektion föröver
Kära. Segla mycket nära t.ex. en udde
Latta. Styvar upp ett akterdelen på seglet
Lateralplan. Horisontell projektion av undervattenskroppen
Layline. Den tänkta linjen varefter en båt kan segla till det tänkta målet utan att gippa eller slå
Lazy bag. Storsegelkapell som öppnas uppåt
Lazy jacks. Linsystem som samlar storseglet på bommen
Ledblock. Block som leder linor i en viss riktning
Ledvagn. Travare på skena för sidförflyttning av storskotet
Levang. Skena som skotet till den självskotande focken åker fram och tillbaka på
Lift Trimtamp med vilken spinnakerbommens mastinfästning regleras upp och ner 
Lik. Kanten på ett segel
Likränna. Spår i mast vari seglets mastlik löper
Litsa. Montera ett segels lik på bom, mast eller förstagsprofil
Litshake. Hake med vilken ett försegel fästes till förstaget
Lova. Gira upp mot vindögat
Lovart. Den båtsida där vinden blåser in
Lovgirig. När segelbåten har en tendens att lova
Luffa. Att pressa upp en annan segelbåt mot lovart
Lä. Den båtsida där vinden blåser ut
Länsa Segling med vinden in akterifrån
Lösfotat storsegel. Storseglet är fäst vid bommen bara vid hals- och skothorn
Mastheadrigg. Rigg där förstaget är fäst i masttoppen
Mastkrage. En mastkrage är en tätning mellan masten och däcksringen
Mastlik. Storseglets mastkant
Mastskädda. Triangelformat fäste för akterstaget i masttoppen
Masttoppsrigg. Rigg där förstaget är fäst i masttoppen
Mojna. Avtagande vind
Naja. Binda fast med segelgarn 
Nedhal. Trimtamp som håller ner spinnakerbommen
Nock. Bommens ände, främre eller aktre
Nyckstek. Knop med ögla som löses genom ett ryck
Partialrigg. Rigg där förstaget inte är fäst i masttoppen
Pistolhake. Öppningsbar bygel som fäster förseglets förlik vid förstaget
Plattläns. Segling med vinden in rakt akterifrån
Planrev. Trimtamp mellan aktre bomnock och akterlik för planing av segel
Polardiagram. I ett polardiagram kan man läsa av vilken teoretisk maxfart man kan ha vid olika vindstyrkor och vindvinklar
Prevetergaj. Tamp som hindrar bommen att slå över vid gipp
Pålstek. Knop som ger en fast ögla
Rake. Mastlutning akterut
Rank. Är en båt som är instabil i sidled
Rappa ur. När en lina dras ur ett block
Replik. Insydd lina i mastliket som löper i mastrännan
Rev. Den del av segelytan som försvinner när man revar
Revkrok. Fäste på för revöglan vid mastliket
Revlöddra. Hål med kaus i segelduk för revlinor eller sejsingar
Revsejsing. Kort lina fastsatt i seglet som används till att binda upp den revade delen av ett segel
Rigg. Mast, stag och vant
Rodertryck. Det tryck som verkar på rodret när båten är obalanserad
Rodkick. Stång mellan mastfoten och bommen
Rorgängare. Den besättningsman som står till rors
Rorkult. Pinne som används för att manövrera rodret
Rorsman. Den besättningsman som står till rors
Rullfock. Fock som rullas upp på förstaget
Rullkapell. Kapell som hissas utanpå ett inrullat försegel och skyddar mot sol och regn
Rullrev. Vid revning rullas storseglet upp på bommen.
Rullstor. Storsegel som kan rullas in i masten
Rymma. Gör vinden när den vrider akerut
Ryttare. De travare som sitter i mastliket och som löper i en skena på masten
Röstjärn. Vantinfästning på eller under däck 
Sagg. Förstagets avböjning åt lä
Sann vind. Vindens verkliga riktning och styrka
Saxa. Att ha storseglet och focken på var sida på läns 
Schackel. Öppningsbar och U-formad föreningslänk
Segelbuk. Inbuktningen som ger en vingprofilform
Segelställ. De segel som kan vara hissade samtidigt på en segelbåt
Sejnfall. Ett fall i vantspridaren som användes till att hissa flaggor och vimplar med
Sejsing. En kort tunn lina med en splitsad ögla i ena änden
Självskotande fock. En fock vars skot löper på en skena i tvärskeppsriktningen
Sjörum. Område i lä där båten har plats att manövrera
Skarndäck. Den yttersta remsan av däcket
Skenbar vind. Vektorsumman av sann vind och båtens fartvind
Skot. Tamp att reglera ett segels vindvinkel med
Skota hem. Dra in ett segel närmare långskeppslinjen
Skotlås. Klämma som låser fast skotet
Skotråtta Fjädrande klämma som låser fast skotet
Skotskena. Reglerar fockskotets skotpunkt långskepps
Skotvagn. Reglerar storskotets skotpunkt tvärskepps
Skotpunkt. Den infästningspunkt, vilket det block är placerad på, som skotet löper genom fram till skothornet
Skotvinch. Utväxlad spole som underlättar inskotning
Skära i. Montera ett segels lik på bom, mast eller förstagsprofil eller trä en lind genom ett block
Sköra. Få ett segel sönderblåst eller på annat sätt förstört
Slacka. Släppa efter på t.ex. ett skot eller fall 
Slag. Genomvindsvändning från den ena bidevindshalsen till den andra
Slagsida. Båtens lutning åt sidan
Slå. Att vända en segelbåt genom vinden
Släcka. Släppa efter på t.ex. ett skot eller fall
Slör. Segling med vinden in snett akterifrån
Snabbrev. Via ett blocksystem i bommen dras både mastlik och akterlik ner mot bommen när man drar i revlinan
Snörplina. Trimlina för segellik
Spalteffekten. Spalteffekten är benämningen på den uppbromsning av luftströmmen som sker när den trängs ihop mellan förseglet och storseglet.
Spinnaker. Stort ”ballongsegel” framför förstaget
Spinnakerbom. Håller ut spinnakern åt lovart
Spinnakergång. Segling med spinnaker
Spinnakerstrumpa. Strumpa att hissa och fira spinnakern i
Spribom. Håller ut förseglet mot lovart vid plattläns
Sprayhood. Stänkskydd av tyg över ruffnedgången
Stag. Stagar masten för- och akterut
Stagvända. Vända båten med fören genom vindögat
Stallning. När seglet tappar sin lyftkraft pga. för stor anfallsvinkel eller för djup buk
Stormfock. Liten fock som används vid segling i hård vind
Stormstor. Litet storsegel som används vid segling i hård vind
Storsegel. Segel på mastens akterkant
Straffa. Sträcka eller spänna hårt
Sträckbog. När man seglar bidevind och inte behöver slå för att komma till en bestämd punkt
Sugga. Lina med kastblock som planar ut spinnakern och hindrar den från att lyfta
Svepta spridare. Bakåtvinklade vantspridare
Säcka. Att packa ett segel vikt på rätt sätt i segelsäcken
Sätta segel. Att sätta ett segel är att hissa och skota det
Tamp. Den lösa änden på en lina
Telltails. Trådar som visar luftströmningen längs seglet
Timglas. När spinnakern vrider sig runt förstaget formas den till ett timglas
Travare. Länkar som löper i en skena
Trimma. Att justera segel och rigg i syfte att få segelbåten att prestera maximalt
Trimtrådar. Trådar fästa på vanten som visar relativ vind
Trysail. Stormstorsegel
Tvärs. Vinkelrätt ut från båtsidan
Twist. Den gradvisa vridningen av storseglet från bom till fallhorn i förhållande till långskeppslinjen
Tågvirke. Gemensam benämning på alla de linor som används ombord
Underriggad. En segelbåt sägs vara underriggad om den har mindre segelyta än som motsvaras av dess tvärskeppsstabilitet
Upwash. Avböjningen åt lovart av luftströmmen i framkanten på ett försegel (som orsakas av undertrycket på läsidan) innebär en gynnsammare anfallsvinkel
UV-skydd. Påsydd UV-skydds duk i akterliket på ett rullförsegel som skyddar mot solstrålningen i inrullat läge
Vant. Stagar upp masten i sidled
Vantskruv. Spännskruv till vant och stag
Vantspridare. Håller ut vanten från masten
VMG (Velocity made good) Fart rakt mot eller med vinden
Vindvisare. Strut eller pil i masttoppen som visar den relativa vindriktningen
Vindregister. Ett segels vindregister avser anpassning till vissa vindstyrkor
Väja. Vika av från kursen för att undvika kollision
Windex. Vindriktningsvisare i masttoppen
Öljett. Två hopstansade mässingsringar som förstärker ett hål i tex ett segel 
Öppen bog. Halvvindsbog, slörbog och länsbog men inte kryssbog
Öppen vind. Segling med vinden in akter om tvärs
Överlappande. Försegel som sträcker sig akter om masten
Överriggad. En segelbåt sägs vara överriggad om den har större segelyta än som motsvaras av dess tvärskeppsstabilitet


Nu vet ni vad jag snackar om när jag svänger mig med några fina uttryck!

Fulla segel och högt skum!

No Comments

Post A Comment

Translate »